Search results

Query : institute/department: "CEDEM"

AuthorM. Martiniello
TitleDe politieke participatie van Belgen van vreemde origine in Brussel (1994-2000)
PublisherAcco
PlaceLeuven
Book/source titleIn Culturele diversiteit en samenleven in Brussel en België
Year2005
Pages145-157
EditorsM. Swyngedouw, P. Delwit, A. Rea
Institute/dept.CEDEM - Centre d'Études de l'Ethnicité et des Migrations
KeywordsPolitical participation/mobilisation
AbstractIn welke mate participeren Belgen van vreemde afkomst aan de Brusselse politiek? In welke mate willen de verschillende generatie-immigranten zich integreren in de Brusselse samenleving? Wat is er gekend over de ‘mensen zonder papieren’ in Brussel? Hoe moeten we burgerschap denken in een samenleving zo divers als deze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Klopt het dat inwoners van vreemde afkomst gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en hoe zit dat juist in Brussel? Heeft de Franstalige gemeenschap een inburgeringprogramma voor nieuwkomers en hoe organiseert de Vlaams Gemeenschap dat in Brussel? Kennen de Brusselse etnische minderheden alleen de taal van Voltaire of leren ze ook de taal van Gezelle? Hoe is de woonsituatie in Brussel voor minderheden? Bestaat er een allochtoon verenigingsleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en versnelt of vertraagt dit de integratie? Hoe zit het nu juist met die band tussen criminaliteit en immigratie en wat weten we over de Islambeleving in België? Aan wetenschappers die onderzoek gedaan hebben naar een van deze aspecten van de interculturele realiteit van België en Brussel werd gevraagd naar een stand van zaken.
Document typeChapter
Download paperdownload book_detail.php document/50306